ขณะนี้ครูสามารถบินฟรีไปยังทุกที่ในโลกและลด 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

Qatar Airways เปิดตัวข้อเสนอ Thank You Teachers ในวันนี้ – แต่คุณต้องเร็ว Read More