แถลงการณ์จากสำนักงานกลุ่มผู้นำการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของเซี่ยงไฮ้ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง สำหรับทดสอบกรดนิวคลีอิกรอบล่าสุด เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือแข็งขันจากชาวเมืองท้องถิ่น เกือบ 25 ล้านคน

ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขของนครเซี่ยงไฮ้ทดสอบกรดนิวคลีอิกทั่วเมือง เมื่อวันจันทร์ ตามหลังการทดสอบแอนติเจนขนานใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมหานครแห่งนี้ได้บังคับใช้การจัดการแบบปิดชั่วคราวหลังจากตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มสูง ภายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

หลังจากนี้ นครเซี่ยงไฮ้จะดำเนินงานเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบต่อไป รวมถึง การทดสอบ การตรวจสอบหลายครั้ง การย้ายผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การระบาด และการจะออกมาตรการควบคุมการติดตามผล ตามข้อบังคับระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ผลการตรวจคัดกรองขนานใหญ่หลังจากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว