บริหารจัดการอาคาร: ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นพลังงานที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าในส่วนขององค์กร ห้างร้าน บริษัท หรือแม้แต่การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตามบ้านทั่วไป ส่วนตัวเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องและใช้ไฟฟ้ากันอยู่ทุกวันและตลอดทั้งวันอยู่แล้วโดยปกติ

ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็จะต้องเปิดไฟ ใช้ไฟฟ้าในการประกอบอาหาร บ้างก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงาน เปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่ทำงาน ใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น แม้แต่คนต่างจังหวัดที่ไม่ได้ทำงานตามบริษัทก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าเช่นกัน เช่นการใช้ไฟฟ้ากับปั๊มน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตร การใช้ไฟในฟาร์มอย่างเครื่องไฟกก เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อคนเราต้องใช้ไฟฟ้าจนไฟฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดเสียไม่ได้แล้วการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีการที่ถูกต้องและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะไฟฟ้าหากพลาดแล้วก็ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งโดยอุบัติเหตุและความประมาท การใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและถูกต้องมีดังนี้

1. เมื่อจะใช้เครื่องไฟฟ้าชิ้นใดครั้งแรกจำเป็นจะต้องอ่านคู่มือให้ละเอียดและเข้าใจเสียก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่นประเภทการใช้ไฟความแรงของกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าที่ใช้ควรได้รับการตรวจสอบและดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเสมอ ไม่ใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาด หากจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าชิ้นนั้นก็จะต้องนำไปซ่อมแซมให้คงสภาพที่ดีพร้อมใช้งานก่อน

3. ไม่ควรซ่อมไฟฟ้าเองหากไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้ามาก่อน และไม่ควรให้คนที่ไม่ร็ดีเกี่ยวกับไฟฟ้าไปซ๋อมหรือยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

4. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อจะใช้ต้องตรวจดูก่อนว่าตัวสวิตช์ไฟปิดเปิดนั้นไม่ได้เปิดให้เครื่องทำงานอยู๋ก่อน เพราะถ้าสวิตช์เปืดอยู่โอกาสที่ไฟฟ้าจะช็อตจะมีสูงมาก ทั้งอันตรายต่อคนที่เสียบปลั๊กนั้นและความเสียหายต่อตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเองด้วย

5. เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ควรนำสิ่งใดไปวางชิด พิง หรือแม้แต่พลาสติก ผ้า คลุมลงบนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดไว มีอายุการใช้งานสั้น ไม่ถูกระบายความร้อนอย่างที่ควรจะเป็น

ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความรอบคอบและท่องไว้ทุกครั้งเมื่อจะใช้ไฟฟ้าว่าไม่ควรประมาท เพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วอาจจะอันตรายและเสียหายเกินกว่าจะคาดถึงได้